Designers.fiGraafista muotoilua vuodesta 1994.


x

Kulttuuritapahtumat
Tanssin ja musiikin tunnelmissa, graafisia suunnitelmia mm. tunnetuille kotimaisille kulttuuritapahtumille.

Seinäjoen Tangomarkkinat, Kaustisen kansanmusiikkijuhlat…

x

Suomi Design
Hyvä Suomi ja suomalainen muotoilu. Hyvä desing auttaa brändin kukoistukseen. Graafisia ratkaisuja kotimaisten brändien markkinointiin.

x

Huonekaluteollisuus
Olen saanut tehdä pitkäaikaista yhteistyötä suomalaisen huonekaluteollisuuden kanssa. Kokonaisvaltaista suunnittelua, liikemerkeistä aina tuotekuvausten suunnitteluun ja valvontaan saakka. Sisältäen mm. graafisen aineiston, värien ja typografian määrittely ja niiden sovellukset eri medioissa.
Mm. logot, esitteet, messuosastot, suurtulosteet, www-sivut.

x

Logo design
Logo on tuotteen ja yrityksen identiteetin ydin. Se heijastaa tuotteen imagon ja luonteen, luo positiivista nostetta tuotteelle. Logon muoto tallentuu mielessämme kuvaksi. Persoonallinen sanakuva on ladottua tekstiä tunnistettavampi. Tunnuksen elinkaari on useita vuosia, joten suunnittelijan on tärkeä löytää klassisia aikaa kestäviä ratkaisuja.

x

Kuvitus
Välillä tulee tilanne jolloin piirros on valokuvaa persoonallisempi ja tehokkaampi tapa viestiä. Kuvituksia olen tehnyt mm. lasten- ja nuorten liikuntaleireille kulttuuritapahtumille ja matkailulle.

x

Elämysmatkailu
Designissa piilee valtaa, se luo ilmeen ja välittää fiiliksen. Graafinen suunnittelu on tunteisiin tarttumista, ilon ja onnen viestintää. Yllä matkailuun ja tapahtumille tekemiä visuaalisia ratkaisuja.

x

Yritysgrafiikka
Yrityksen visuaalisen ilmeen ja tunnistettavuuden rakentaminen on suunnittelijalle aina kunniatehtävä.
Hyvä graafinen suunnittelu kestää aikaa ja toimii vuosienkin kuluttua. Yllä muutamia esimerkkejä suunnitelmistani.

Onnistunut ja vahva visuaalinen ilme on yrityksen sisäinen voimavara joka mahdollistaa laaja-alaisen imagomainonnan. Se kasvattaa yrityksen arvokasta aineetonta omaisuutta markkinoilla, joilla mielikuvatekijöillä on merkittävä vaikutus valintoihin ja päätöksen tekoon. Parhaimmillaan se on omistajansa symboli, joka visuaalisen koodiston avulla erottuu massasta ja vahvistaa brändiä. Brändiksi ei voi julistautua vaan asema täytyy ansaita. Kaikki osatekijät vahvistavat omalta osaltaan lupausta brändin laadusta. Tässä graafinen muotoilu on avainasemassa.

x

Teatteri
Teatterin maailma kiehtoo monimuotoisuudellaan. Jokaisella esityksellä on oma visuaalinen rytminsä, jonka rinnalle graafiset tuotteet luodaan. Vuosien varrella olen saanut työskennellä yhteistyössä erilaisten ohjaajien, lavastajien, pukusuunnittelijoiden ja valokuvaajien kanssa. Yhteistyö on ollut mieleenpainuvan antoisaa. Parhaimmillaan käsiohjelman taitto on näytelmä jonka sisältö luo oman draaman kaarensa esityksen tavoin. Onnistunut tuote viestii esityksen luonteen ja sielun esiin.

x

Liikuntatapahtumat
Yllä liikuntatapahtumien ja -leirien markkinointiin tekemiä esitteitä kuvituksineen. Välillä piirros on valokuvaa tehokkaampi ja luo siten muista erottuvan ja persoonallisen ilmeen.